Facebook BIP

Konkursy i Przeglądy

konkurs "Co ma słoma do Pająka?"

Regulamin oraz karta

 

OTWOCKIE  CENTRUM  KULTURY

ZAPRASZA

DO  UDZIAŁU  W  KONKURSACH  I  PRZEGLĄDACH

W  ROKU  KULTURALNO – OŚWIATOWYM  2017/2018

Do pobrania:

KONKURSY 2017/2018

KARTA UCZESTNICTWA

 

1. Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym za pośrednictwem ich opiekunów z placówek kultury  i oświaty z Otwocka.

2. Warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej Karty Uczestnictwa (Załącznik).

 

KONKURSY I PRZEGLĄDY W ROKU 2017/2018

 

XI MIEJSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

 

 1. W Przeglądzie mogą brać udział:

- dzieci uczęszczające do otwockich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0 -VII)

- dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0-VII) przygotowane przez ogniska muzyczne i placówki kultury

 1. W przeglądzie nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w poprzednim roku zajęli I miejsca.
 2. Uczestnicy przygotowują jedną dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę.
 3. Uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo lub podkład (płyta CD).
 4. Zakwalifikowanie do przeglądu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa                do dnia 01.12.2017 r. Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2), wysyłać pocztą na adres Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock) lub wysyłać mailem na adres: muzeum@otwock.pl.
 5. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie dwoje uczestników (z maksymalnie 4-osobowymi chórkami towarzyszącymi).
 6. Kategorie wiekowe:

- dzieci 3- i 4-letnie

- dzieci 5- i 6-letnie

- dzieci z klas I-III

- dzieci z klas IV-VII

 1. Przegląd odbędzie się dnia 17.12.2017 r. o godz. 1100 w Amatorskim Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4
 2. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych

- walory głosowe

- własną interpretację wykonywanej piosenki

- muzykalność

- indywidualność artystyczną

 1. Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się dnia 14.01.2018 r. o godz. 1600    w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża Pallotyni) w Otwocku                                przy ul. Żeromskiego 6.

 

XXVII KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 1. W Konkursie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, świetlice szkolne, placówki kultury, kluby i ogniska wychowawcze.
 2. Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w każdej spośród następujących kategorii wiekowych: 

- przedszkola i klasy „0”

- szkoły podstawowe (klasy I-III)

- szkoły podstawowe (klasy IV-VII)

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3.
 2. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa, należy składać do dnia 01.12.2017 r. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2), przesyłać pocztą na adres Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock) lub wysyłać drogą e-mailową na adres: muzeum@otwock.pl
 3. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 14.12.2017 r. w godzinach  900 – 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego á Paulo.
 4. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

- staranność i estetykę prac

- oryginalność w doborze techniki plastycznej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 07.01.2018 r. po mszy św. o godz. 1100 w Parafii  pw.  Świętego Wincentego á Paulo.
 2. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 07.01.2018 r.

 

 

XXV  PRZEGLĄD JASEŁEK

 1. W Przeglądzie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, grupy teatralne z placówek kultury, klubów i ognisk wychowawczych.
 2. W Przeglądzie nie mogą wziąć udziału grupy, które w ostatnim roku zajęły I miejsce. Grupy te mogą wystąpić w Przeglądzie gościnnie, poza konkursem.
 3. Czas przedstawienia nie może przekroczyć 30 min.
 4. Kategorie wiekowe:

- przedszkola

- szkoły podstawowe: klasy I-III

- szkoły podstawowe: klasy IV-VII

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa należy składać do dnia 15.12.2017 r. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2), przesyłać pocztą na adres Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock) lub wysyłać drogą e-mailową na adres: muzeum@otwock.pl

 

 1. Przegląd odbywać się będzie w dniu 09.01.2018 r. w placówkach prezentujących przedstawienia (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny).
 2. Ocenianie

Jury oceniać będzie:

- inicjatywę twórczą i pomysłowość

- dobór materiału dostosowany do wieku uczestników

- ogólny wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia, scenografia)

- nawiązanie do miejscowej architektury, topografii i tradycji

 1. Koncert Laureatów odbędzie się dnia 14.01.2018r. o godz. 1600 w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża Pallotyni) w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6.

 

XXVII KONKURS WIELKANOCNY

 1. W Konkursie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ogniska wychowawcze, placówki kulturalne i kluby.
 2. Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w każdej spośród następujących kategorii wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe (klasy I-III)

- szkoły podstawowe (klasy IV-VII)

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3 .
 2. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa należy składać do dnia 02.03.2018 r. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2), przesyłać pocztą na adres Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock) lub wysyłać drogą e-mailową na adres muzeum@otwock.pl
 3. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 15.03.2018r. w godzinach 900 – 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego á Paulo.
 4. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

- staranność i estetykę prac

- oryginalność w doborze techniki plastycznej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 08.04.2018r. po mszy św. o godz. 1100 w Parafii pw. Świętego Wincentego á Paulo.
 2. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 08.04.2018 r.

 

XV  PRZEGLĄD AMATORSKICH PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

 1. W Przeglądzie mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne w następujących kategoriach wiekowych:

- przedszkola

- szkoły podstawowe: klasy I-III

- szkoły podstawowe: klasy IV-VII

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Grupy uczestniczące w Przeglądzie prezentują swoje dokonania artystyczne z zakresu profilaktyki.
 2. Czas spektaklu nie może przekraczać 30 min.
 3. Jeden opiekun grupy teatralnej może zgłosić do Przeglądu maksymalnie jeden spektakl w każdej kategorii wiekowej.
 4. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa, należy składać do dnia 27.04.2018 r. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2), przesyłać pocztą na adres Organizatora (Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock) lub wysyłać drogą e-mailową na adres: muzeum@otwock.pl
 5. Przegląd odbędzie się dnia 16.05.2018 r. w godz. 900- 1500 w placówkach prezentujących przedstawienia (po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu godziny).
 6. Ocenianie

Jury oceniać będzie:

- inicjatywę twórczą i pomysłowość

- dobór materiału dostosowany do wieku uczestników

- ogólny wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia, scenografia)

- nawiązanie do miejscowej architektury, topografii i tradycji

 

 1. Koncert Laureatów odbędzie się dnia 03.06.2018 r. o godz. 14.00 w Amatorskim Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenia udziału można dokonać tylko na Karcie Uczestnictwa (w załączeniu)
 • Obowiązuje jedna karta dla jednego przedsięwzięcia/jednego zespołu/jednego dziecka.
 • Karta Uczestnictwa powinna być wypełniona drukowanymi literami.
 • Przedsięwzięcia nie posiadające Karty Uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 • Uczestnicy zobowiązani są do odbioru prac w terminie wskazanym przez Organizatora.
 • Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników.
 • Uczestnicy przeglądów i konkursów wyrażają zgodę na rejestrację występów (fotograficzną i audiowizualną) oraz wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów          do celów promujących imprezy.

·         Warunkiem odebrania nagród jest uczestnictwo w koncertach laureatów.

 

 

NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 • Jury przyznaje nagrody w konkursach i przeglądach z uwzględnieniem kategorii

      wiekowych. W przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego 
 poziomu  Jury zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureatów wszystkich trzech miejsc w danej kategorii.

 • Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach i konkursach zostaną uhonorowane przez Organizatora pamiątkowymi dyplomami.

 

INFORMACJE

Muzeum Ziemi Otwockiej

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 2

Tel. 22 788 15 45

muzeum@otwock.pl

lub: Katarzyna Kulik, tel. 606 213 470

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSY 2016_2017

 

KARTA UCZESTNICTWA

OTWOCKIE  CENTRUM  KULTURY

ZAPRASZA

DO  UDZIAŁU  W  KONKURSACH  I  PRZEGLĄDACH

W  ROKU  KULTURALNO – OŚWIATOWYM  2016/2017

 

 

 

 • Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym za pośrednictwem ich opiekunów z placówek kultury  i oświaty z Otwocka.
 • Warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej Karty Uczestnictwa (Załącznik).

 

KONKURSY I PRZEGLĄDY W ROKU 2016/2017

 

X MIEJSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

 

 1. W Przeglądzie mogą brać udział:

- dzieci uczęszczające do otwockich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0-III)

- dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0-III) przygotowane przez ogniska muzyczne i placówki kultury

 1. W przeglądzie nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w poprzednim roku zajęli I miejsca.
 2. Uczestnicy przygotowują jedną dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę.
 3. Uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo lub podkład (płyta CD).
 4. Zakwalifikowanie do przeglądu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa                do dnia 30.11.2016 r.
 5. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie dwoje uczestników (z maksymalnie 4-osobowymi chórkami towarzyszącymi).
 6. Kategorie wiekowe:

- dzieci 3- i 4-letnie

- dzieci 5- i 6-letnie

- dzieci z klas I-III

- dzieci z klas IV-VI

 1. Przegląd odbędzie się dnia 18.12.2016 r. o godz. 1400 w Klubie Smok przy
  ul. Warszawskiej 11/13.
 2. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych

- walory głosowe

- własną interpretację wykonywanej piosenki

- muzykalność

- indywidualność artystyczną

 1. Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się dnia 22.01.2017 r. o godz. 1600    w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża Pallotyni) w Otwocku                                przy ul. Żeromskiego 6.

 

XXVI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

 1. W Konkursie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, placówki kultury, kluby i ogniska wychowawcze.
 2. Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w każdej spośród następujących kategorii wiekowych: 

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3.
 2. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa, należy składać do dnia 30.11.2016 r.
 3. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 15.12.2016 r. w godzinach  900 – 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego á Paulo.
 4. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

- staranność i estetykę prac

- oryginalność w doborze techniki plastycznej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 08.01.2017 r. o godz. 1100 w Parafii  pw.  Świętego Wincentego á Paulo.
 2. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 08.01.2017 r.

 

XXIV  PRZEGLĄD JASEŁEK

 

 1. W Przeglądzie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, grupy teatralne z placówek kultury, klubów i ognisk wychowawczych.
 2. W Przeglądzie nie mogą wziąć udziału grupy, które w ostatnim roku zajęły I miejsce. Grupy te mogą wystąpić w Przeglądzie gościnnie, poza konkursem.
 3. Czas przedstawienia nie może przekroczyć 30 min.
 4. Kategorie wiekowe:

- przedszkola

- szkoły podstawowe: klasy I-III

- szkoły podstawowe: klasy IV-VI

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa należy składać do dnia 20.12.2016 r.
 2. Przegląd odbywać się będzie w dniach: 11–12.01.2017 r. w placówkach prezentujących przedstawienia (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny).
 3. Ocenianie

Jury oceniać będzie:

- inicjatywę twórczą i pomysłowość

- dobór materiału dostosowany do wieku uczestników

- ogólny wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia, scenografia)

- nawiązanie do miejscowej architektury, topografii i tradycji

 1. Koncert Laureatów odbędzie się dnia 22.01.2017r. o godz. 1600 w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża Pallotyni) w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6.

 

XXVI KONKURS WIELKANOCNY

 

 1. W Konkursie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ogniska wychowawcze, placówki kulturalne i kluby.
 2. Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w każdej spośród następujących kategorii wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3 .
 2. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa należy składać do dnia 17.03.2017 r.
 3. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 06.04.2017r. w godzinach 900 – 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego á Paulo.
 4. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

- staranność i estetykę prac

- oryginalność w doborze techniki plastycznej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23.04.2017r. o godz. 1100 w Parafii pw. Świętego Wincentego á Paulo.
 2. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 23.04.2017 r.

 

XIV  PRZEGLĄD AMATORSKICH PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 1. W Przeglądzie mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne
  w następujących kategoriach wiekowych:

- przedszkola

- szkoły podstawowe: klasy I-III

- szkoły podstawowe: klasy IV-VI

- gimnazja i szkoły średnie

 1. Grupy uczestniczące w Przeglądzie prezentują swoje dokonania artystyczne
  z zakresu profilaktyki.
 2. Czas spektaklu nie może przekraczać 30 min.
 3. Jeden opiekun grupy teatralnej może zgłosić do Przeglądu maksymalnie jeden spektakl w każdej kategorii wiekowej.
 4. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa, należy składać do dnia 28.04.2017 r.
 5. Przegląd odbędzie się dnia 18.05.2017 r. w godz. 900- 1500 w placówkach prezentujących przedstawienia (po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu godziny).
 6. Ocenianie

Jury oceniać będzie:

- inicjatywę twórczą i pomysłowość

- dobór materiału dostosowany do wieku uczestników

- ogólny wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia, scenografia)

- nawiązanie do miejscowej architektury, topografii i tradycji

 1. Koncert Laureatów odbędzie się dnia 04.06.2017 r. o godz. 14.00 w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku.

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenia udziału można dokonać tylko na Karcie Uczestnictwa (w załączeniu).
 • Obowiązuje jedna karta dla jednego przedsięwzięcia/jednego zespołu/jednego dziecka.
 • Karta Uczestnictwa powinna być wypełniona drukowanymi literami.
 • Przedsięwzięcia nie posiadające Karty Uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 • Poprawnie wypełnioną Kartę Uczestnictwa należy przesłać na adres Organizatora: Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock
  lub na adres mailowy: muzeumotwock@gmail.com
 • Uczestnicy zobowiązani są do odbioru prac w terminie wskazanym przez Organizatora.
 • Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników.
 • Uczestnicy przeglądów i konkursów wyrażają zgodę na rejestrację występów (fotograficzną i audiowizualną) oraz wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów          do celów promujących imprezy.

·         Warunkiem odebrania nagród jest uczestnictwo w koncertach laureatów.

 

 

NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 

 • Jury przyznaje nagrody w konkursach i przeglądach z uwzględnieniem kategorii W przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego 
   poziomu  Jury zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureatów wszystkich trzech miejsc w danej kategorii.
 • Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach i konkursach zostaną uhonorowane przez Organizatora pamiątkowymi dyplomami.

 

INFORMACJE

 

Muzeum Ziemi Otwockiej

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 2

Tel. 22 788 15 45

muzeumotwock@gmail.com

lub: Katarzyna Kulik, tel. 606 213 470

 

 

 

 

 

 

KONKURSY 2015-2016

Nasze placówki

Newsletter

Dom Kultury +