Facebook BIP

6. Festiwal Świdermajer

W związku z 6. Festiwalem Świdermajer Towarzystwo Przyjaciół Otwocka ogłasza projekt fotograficzny „Świdermajer: love story”

ZASADY:
1. Celem projektu jest popularyzacja drewnianej architektury nadświdrzańskiej – świdermajer oraz twórczości lokalnych fotografów i hobbystów.
2. Projekt adresowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii bez względu na doświadczenie.
3. Tematem jest drewniana architektura ukazana w temacie „Love story”– na poważnie lub z przymrużeniem oka. Ważny jest klimat zdjęć i pomysłowość. Technika dowolna.
4. Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesyłać do 7 maja 2017 r. na adres mailowy swidermajer.lovestory@gmail.com w możliwie najlepszej rozdzielczości i jakości (idealnie by było aby były skadrowane do formatu 30x40 cm, 300 DPI - ale nie jest to wymóg konieczny). W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, ewentualnie tytuł pracy, dane kontaktowe oraz klauzulę:

„Niniejszym oświadczam, że jestem autorem fotografii i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii na potrzeby projektu oraz publikację tych danych i fotografii w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, prasie lokalnej, na wystawach fotograficznych oraz w Internecie w celu promocji projektu.”

5. Nie ma limitu określającego liczbę przesyłanych fotografii.
6. W maju 2017 r. Jury dokona oceny prac i wybierze 20 najlepszych. Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
7. Decyzje Jury są ostateczne.
8. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na zbiorowej wystawie fotograficznej podczas 6. Festiwalu Świdermajer.
9. Wydruk prac w formacie 30x40 cm zostanie sfinansowany przez Organizatora.
10. Wydrukowane prace nie będą odsyłane.
11. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją ww. zasad.

Nasze placówki

Newsletter

Dom Kultury +