OCK — szkolenia

W Okręgowym Centrum Kultury regularnie przeprowadzane są różnego rodzaju szkolenia. W tego typu inicjatywach mogą brać udział specjaliści z danej dziedziny, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje, ale rownież osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności i pozyskać wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Zapraszamy również amatorów, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności zawodowej z kulturą.

Oferta szkoleń na lipiec 2019 roku

Zarządzanie projektem kulturalnym

Szkolenie trwa 16 h i odbywa się w dniach 1 oraz 2 lipca 2019 r.

Cele szkolenia:

— Jak skutecznie realizować projekty kulturalne w poszczególnych organizacjach od etapu pomysłu poprzez realizację, do zamknięcia projektu;
— Wykorzystanie nowoczesnych metodologii;
— Myślenie projektowe w dziedzinie kultury;

Celem szkolenia jest przede wszystkim wskazanie uczestnikom w jaki sposób mogą wykorzystywać myślenie projektowe, które wykorzystujemy w biznesie, w sektorze kulturowym.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

— Pracownicy instytucji kulturalnych różnych działów;
— Członkowie zespołów projektowych;
— Manadżerowie i animatorzy kultury.

Program

Program szkolenia obejmuje istotę i cechy projektu kulturalnego, kategoryzację projektów kulturowych, wskazanie pułapek w realizacji projektów kulturalnych, przyczyny oraz sposób rozwiązania. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się również o cechach dobrego projektu, istocie myślenia projektowego w sektorze kulturowym, fazach inicjowania projektu oraz fazach planowania, które obejmują:

— Określanie celów projektu;
— Wskazanie niezbędnych zasobów;
— Zarządzanie relacjami;
— Krytyczne czynniki sukcesu;
— Diagram Gantta, diagramy sieciowe;
— Harmonogram realizacji;
— Zarządzanie rynkiem;
—Struktura podziału obowiązków;

W ramach programu uczestnicy poznają również prawidłowy etap wykonania i kontrolowania prac w projekcie, a także fazę odpowiedniego zamknięcia projektu.

Jaki jest koszt?

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 500 zł +23% VAT na jednego uczestnika.

W przypadku dwóch osób pracujących w tej samej instytucji koszt wynosi 450 zł + 23% VAT.

Cena szkolenia dla jednej osoby uczestniczącej w dwóch dowolnych szkoleniach: 400 zł + 23% VAT.

Koszt dla trzech lub więcej osób pracujących w jednej organizacji to 400 zł + 23% VAT.

Koszt dla jednej osoby biorącej udział w trzech szkoleniach to 400 zł + 23% VAT.

Przywództwo w instytucjach kulturalnych

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 lipca oraz obejmuje 16 godzin wykładów.

Celem szkolenia jest wskazanie predyspozycji i cech dobrego lidera, określenie jakich typów liderów oczekuje współczesny sektor kultury. Uczestnicy będą mogli poznać w praktyce model zarządzania dostosowany do wiedzy i umiejętności pracowników.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

— Średnia i wyższa kadra kierownicza w instytucjach organizacji kultury; — Zarządzający dużymi projektami kulturalnymi.

Program

Program szkolenia obejmuje zarządzanie w kulturze oraz przywództwo w kulturze (wskazanie zasadniczych różnic), koncepcję postaw liderskich, zarządzanie sytuacyjne wg. K. Blancharda, style działania lidera oraz etapy rozwoju pracowników, budowanie autorytetu, style kierowania J.Moutona i R.Blakea, a także przywództwo w zespole i etapy budowania oraz rozwoju zespołów.

Jakie są koszta?

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 500 zł + 23% VAT.

W przypadku dwóch osób pracujących w tej samej instytucji lub jednej osoby, która bierze udział w dwóch szkoleniach koszt wynosi 450 zł + 23% VAT.

W przypadku uczestnictwa trzech lub więcej osób pracujących w tej samej instytucji albo jednej osoby, która bierze udział w 3 szkoleniach koszt wynosi 400 zł + 23% VAT.

Jak przebiega proces szkoleń?

Szkolenia odbywają się w odpowiedniej, luźnej atmosferze oraz w nielicznych grupach. Dzięki temu umożliwiony zostaje wzrost kompetencji uczestników, a większe zaangażowanie w proces szkolenia powoduje skuteczniejsze wydobycie silnych stron wśród uczestników.

Wszystkie szkolenia prowadzone w naszym Centrum Kultury opierają się o 4 główne etapy:

— TEORIA — zasady, wiedza, prezentacje prowadzącego i uczestników. Etap ten ma za zadanie uporządkować wiedzę w danym temacie.
— REFLEKSJA — dyskusje z prowadzącym, dyskusje wśród uczestników, wyciąganie wniosków z ćwiczeń. Etap ten skupia się na wnioskach z wykonywanych zadań.
— DOŚWIADCZENIE — case study, ćwiczenia w grupach, symulacja. Etap umożliwia uzyskanie doświadczenia praktycznego.
— PRAKTYKA — wytworzenie własnego warsztatu oraz zastosowanie go w praktyce (we własnej sytuacji zawodowej).