• Okręgowe centrum kultury

    Okręgowe Centrum Kultury w Warszawie to najważniejsza placówka miejska, której zadaniem jest podejmowanie różnego rodzaju działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Dowiedz się więcej
  • Okręgowe centrum kultury
    Głównym przedmiotem naszych działań jest zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką, szczególnie wśród dzieci i osób młodych, które —jak wiadomo — nie zawsze są pozytywnie nastawione na tego typu inicjatywy.